Zarząd Polish Heritage Association na rok 2016:

Grupa zarządzajaca (Executive Team):

Dorota Roznawska, Agnieszka Olszewska, Iwona Nowakowska-Newport

Członkowie zarządu:

Dorota Roznawska, Jan Roznawski, Iwona Nowakowska-Newport, Kasia Hill, Agnieszka Olszewska, Jarek Tolloczko, Ziggy Bojarski, Mariusz Tarnowski

Poprzednie lata:

2013

Zarząd Polish Heritage Association na rok 2013:
Mariusz Tarnowski (Prezes), Ziggy Bojarski (Skarbnik), Jan Roznawski (Sekretarz), Iwona Nowakowska-Newport

2010

Zarząd Polish Heritage Association na rok 2010:
Ziggy Bojarski (Prezes), Mariusz Tarnowski (Sekretarz), Elżbieta Puchalska, Rafał Piontecki

2009

Zarząd Polish Heritage Association na rok 2009:
Ziggy Bojarski (Prezes), Mark Nogaj (Sekretarz), Dorota Rożnowska, Krzysztof Krztoń, Jacek Maryniak, Rafał Piontecki, Mariusz Tarnowski.