Zjazd Federacji Organizacji Polonijnych Nowej Zealandii i Andrzejki 2014

29 listopada 2014 Federacja Organizacji Polonijnych Nowej Zelandii miała swoje posiedzenie w Hamiltonie. Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie organizacyjne i wytyczono nowe cele na przyszłe lata. Po spotkaniu odbyła się doroczna impreza Andrzejkowa przygotowana przez naszę lokalną organizację. Była to okazja do poznania Polonii z całego kraju i wspólnego świętowania przy tradycyjnym laniu wosku. Według wróżb przed naszą organizacją świetlana przyszłość!